PRIJAVNICA

  Posjedujem kategoriju/e
  nemam niti jednu kategorijuAMA1A2ABBEC1C1ECCED1D1EDDEFGH

  Upisujem kategoriju
  A2ABCCED

  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

  Napomene

  • kandidat koji se na tečaj prijavio putem online obrasca, sa sobom također mora donijeti osobnu iskaznicu i originalnu lječničku potvrdu
  • način plaćanja se dogovara prilikom prvog dolaska u autoškolu, tj. prilikom potpisivanja ugovora
  • dodatni troškovi koji nisu uračunati u cijenu programa autoškole:
   • Predavanja iz Prve pomoći = 450,00kn (Zdravstvena ustanova)
   • Ispit iz prve pomoći = 118,75kn (HAK)
   • Ispit iz propisa = 147,50kn (HAK)
   • Ispit iz vožnje = 236,25kn (HAK)
   • Ispitni sat = 143,75kn
    • Ukupno: 1096,25kn